Valdorfo darželyje


 • “Pasaulis yra geras”.
 • Ugdymas – tai meilė, pagarba ir vertas mėgdžioti pavyzdys.
 • Vadovaujamasi antroposofija bei trinarystės principu.
 • Atsižvelgiama į aktualų žmogaus raidos septynmetį ir jam svarbius bruožus.
 • Suaugę (auklėtojai, tėvai ir kt.) nuolat ugdosi patys.
 • Tikras auklėtojų ir tėvų (globėjų, kitų vaiko artimųjų) bendradarbiavimas.
 • Laikomasi natūralaus dienos, savaitės, metų ritmo.
 • Svarbi sveika mityba.
 • Naudojamos natūralios, pagal galimybę, ekologiškos medžiagos.
 • Daug laiko leidžiama gryname lauke.
 • Susilaikoma nuo medijų ir intensyvaus vartojimo.