2 proc. parama


Klaipėdos vaikų darželis „Gintarinė šviesa” yra paramos gavėjas, turintis teisę gauti 2 proc. paramą. Maloniai prašome paremti mūsų darželį skiriant 2% paramą nuo praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Suteikta parama bus panaudota darželio vaikų ugdymo aplinkos atnaujinimui, ugdymo priemonėms ir kt.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Formą galima užpildyti elektroniu būdu arba užpildytą paramos fomą (formos kodas FR0512_v4) atsiusti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių, adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Kaip tai padaryti elektroniniu būdu:

  1. prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką, arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę.
  2. pasirinkti e-deklaravimą, tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys iš banko).
  3. Pasirinkite formą „Pildyti portale“.
  4. Iš pateikto formų/dokumentų sąrašo Jums reikia surasti  FR0512_v4 formą Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms (4 versija)
  5. Užpildyti ir pateikti.

Pateikiame savo organizacijos duomenis:

Pildykite didžiosiomis raidėmis!
1 – įrašykite savo asmens kodą
2- įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį)
3V– įrašykite savo vardą
3P – įrašykite pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (2018)
6S- uždėkite kryželį
6A- nepildyti
7S; 7A – pažymėti kryželiu priklausomai nuo asmeninio pasirinkimo (daugiau apie paramą politinėms partijoms skaitykite formos pildymo instrukcijoje)
E1 – įrašykite 2
E2 – įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą: 303229719
E3 – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – VšĮ Pajūrio Valdorfo Bendruomenė
E4 – įrašykite 2,00 ar kitą dalį, jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms
E5 – teikiant prašymą skirti iki 2% pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui, galima skirti ilgiau kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2% pajamų mokesčio už 2018 – 2022 metus, pakanka pateikti vieną 2018 metų mokestinio laikotarpio prašymą, E5  laukelyje  įrašant 2022 metus. Atsižvelgiant į tokį prašymą, mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2019–2022 m. laikotarpio prašymo FR0512 jums teikti nereikės.

Formas galite pildyti iki š. m. gegužės mėn. 1 d.

Ačiū Jums, darželio kolektyvo ir jūsų vaikučių vardu!